هر کاربر با ثبت سفارش در سایت نورگرام موارد زیر را میپذیرد:

ریزش تمامی سرویس ها به هر اندازه ممکن می‌باشد و سایت نورگرام تعهدی در مورد عدم ریزش ندارد.

تراکنش های مالی به واسطه idpay  انجام میشود و کاربر در صورت مشکل در زمان پرداخت باید از طریق idpay  مشکل را پیگیری کند.

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد